Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou


Výkon Cena
řidičský průkaz 500 Kč
zbrojní průkaz 500 Kč
rozšíření skupin řidičského oprávnění 300 Kč
pracovně-lékařská prohlídka do zaměstnání (vstupní, periodická, výstupní) 400 Kč
zdravotní průkaz pro práci v potravinářství 200 Kč
posudek o zdravotní způsobilosti ke sportovním aktivitám (potápění...) 300 Kč
výpis ze zdravotní dokumentace 100 Kč
prodloužení ŘP nad 65 let 200 Kč
aplikace očkovací látky, nehrazené ze zdravotního pojištění 100 Kč
lázeňská léčba (samoplátci) 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání 300 Kč
Vyšetření stolice na OK na vlastní žádost (od 50ti let hrazeno pojišťovnou) 100 Kč
   
aktuální ceny jsou uvedeny na dveřích ordinace