Provozní řád

Výpis ze zdravotní dokumentace (ZD)
-objednávejte se dopředu telefonicky nebo emailem
-připravte si s sebou výsledky vyšetřetní či zprávy z nemocnice, které jste nám dosud nepředali
-nutné osobní převzetí - mimo jiné kontrola aktuálnosti údajů
 
Předoperační vyšetření
-skutečnost, že jdete na operaci, nám sdělte co nejdříve se dozvíte termín operace, abychom mohli naplánovat sepsání a pomocná vyšetření
- platnost je běžně 14 dní až 1 měsic
 
Důchody, lázně, rehabilitační pobyt
-je třeba se včas objednat a přinést zprávu od příslušných specialistů, kteří pobyt indikují, anebo jsou nezbytné ke kompletaci dokumentace
 
Zprávy z nemocnice
-lze přinést osobně (zazvonit) nebo zaslat emailem
-v první fázi (pokud nesete zprávu osobně) je rychlé seznámení, zda je po nás něco z nemocnice požadováno časně - zkontrolujeme hned při převzetí zprávy
-jelikož zprávy bývají velice komplexní a dlouhé, je na jejich důkladné přečetní čas a klid, což nelze během pracovní doby. K interpretaci (je-li třeba) si zavolejte nebo přijdte po domluvě nejdříve následující pracovní den.
 
Předpis receptů
-lze zažádat osobně, telefonicky či emailem
- uvádějte konkrétní léky případně dávkování
-léky, které jsme dosud nepředepisovali, musíme mít podloženy zprávou od specialisty, který je vypsal 
-vždy uvádějte, na které číslo/email chcete identifikátor poslat - tento údaj se snažte mít dlouhodobě stejný, případnou změnu včas nahlašte.
 
Testy na okultní krvácení (FOB)
- návod k provedení vám vždy sdělíme přímo v ordinaci, video s připomenutím postupu najde např. zde https://youtu.be/-kL8ldDA8eo?t=80 čas od 1:15 do 2:20
- nově budeme při vydávání testu pacientům vybírat zálohu 100Kč vratnou při vyhodnocení testu (Pacienti testy poměrně často již nepřinesli - testovací sady musíme zakoupit a při neprovedení testu je pak hradíme ze svého)
 
Očkování
- netřeba čekat, stačí zazvonit na sestru - aplikace je prakticky hned, jak to aktuální provoz dovolí
- objednání k aplikaci netřeba na tetanus, ostatní látky je třeba předem vyzvednout v lékárně (vystavení receptu), nebo objednání po dohodě přímo od distibutora (žloutenka A, B apod.)
-možno si donést i vlastní očkovací látku
 
Objednávání
- k vybraným, typicky papírovým úkonům (výpis ZD, předoperační vyštření, prevence, lázně, důchody, lázně apod.) je potřeba se objednat
- jsou časově náročnější, někdy vyžadují další úkony (laboraotř atd.) a zdržují tak běžný provoz
- termíny jsou před ordinačními hodinami úterý až pátek
 
Neschopenka
- vystavuje se výhradně elektonicky
- musíte udávat aktuální místo pobytu v době PN
- o ukončení PN se musí  pacient sám přihlásit
- pokud lékař neurčí jinak, tak se pacient musí ohlásit 14. den trvání PN a dále 1x za kalendářní měsíc.