eRecept

Jedná se o vylepšenou formu původního tištěného receptu, dnes jediná možnost předepisování léčivých přípravku. Evidence na centrálním úložišti SUKL, možnost odeslání identifikátoru na mobil nebo email. Některé lékárny umožňují i vydávání při pouhém předložení občanského průkazu, k tomu je ale nutné, aby vás systém byl schoopen ztotožnit, k čemuž se potřeba mít správně uvedené údaje u praktického lékaře v době vystavení eReceptu. 

Výhodou je právě skutečnost, že jej lze vystavit bez nutnosti fyzické návštěvy v ordinaci (např. na základě emailu, telefonátu). Před vyzvednutím léku se dá v opodstatněném případě změnit i např. počet balení, nebo síla léku - stačí zavolat do ordinace, nebo napsat email - identifikátor se pak nemění, zůstává původní avšak s novým obsahem pro lékárníka.

Platnost receptu je 14 dní, opakovací recept až na 1 rok, je vždy uvedena v identifikátoru.

Zajistetě si včas předpis dalších balení léků, dříve než vám dojdou. Stejně tak když jsou vám v nemocnici nebo ambulantním specialistou předepsány nové léky, tak si nejlépe ihned zjistěte, kdo vám zajistí jejich další předepisování, neboť některé léčebné přípravky nesmí praktický lékař předepisovat - tato možnost zůstává pouze ambulantím specialistům.