Telefonáty

Vyřizování telefonátů tvoří velkou část pracovní doby, obzvlášť v současné době. Za den obsloužíme až 40 telefonátů. Při průměrné délce 3 minuty jsou to minimálně 2 hodiny čistého času. Navíc vyřízení telefonátu komplikuje (prodlužuje) vyšetření pacientka v ordinaci právě přítomného.
Prosíme tedy, abyste si vlastní obsah telefonátu rozmysleli a hlavně připravili, tedy co vlastně zamýšlíte řešit. Pokud potřebujete recepty, tak pro koho, jaké, případně jaké máte dávkování a sílu jednotlivých léků. Pokud chcete vyřídit neschopenku: od kdy a adresu zaměstnavatele - nikoliv pobočku, kde pracujete.
Pokud voláte mimo pracovní dobu, pak nanejvýš nepravděpodovné, že se vám podaří dovolat.
Informace o pracovní době jsou v levém sloupci našich webových stránek, asi 20 let se podstatněji neměnila. 
Plánované 2 a více dní trvající dovolené uvádíme také na webu.